headerbanner

VBA - Excel - čtení vzdáleného souboru

Reading remote files in VBA with different encoding best to manage Enternet.Explorer object. The usual reading through MSXML2.XMLHTTP object can not cope with the national coding. If you can not use the (slow) IE object, you must first load remote file and save it. It is then possible to use ADODB.stream.

Test různých metod čtení vzdáleného obsahu a jak si VBA poradí s národními sadami znaků a různým kódováním.

Pokračování...

VBA - singleton

VBA sice nemá statické vlastnosti třídy a neumožňuje chránit konstruktor, ale s jistými omezeními i v něm jde vytvořit singleton, tedy třídu, která umožní vytvoření pouze jediné instance. Hodí se to například u připojení k databázi, protože využíváme stávajícího otevřeného připojení a nevytváříme zvláštní objekty při každém připojení znovu. (ODBC ovladač se sice zřejmě postará o využití existujícího připojení sám, i když mu vnucujeme nové, ale eliminace nových objektů přinejmenším šetří paměť. Navíc vzor je použitelný i pro mnoho dalších účelů, třeba pro konfigurační proměnné a pod.)

Pokračování...

VBA - Excel - zjištění naposled aktivní buňky neaktivního listu

The active cell in a sheet other than the active sheet (VBA Excel)

 Jak zjistit naposledy aktivovanou buňku listu z makra bez aktivace daného listu.
How can I determine what is the active cell in a sheet other than the active sheet.

Pokračování...

VBA - ošetření chyby při testu

Error handling (VBA Excel)

 Při testování proměnné je možné zachytit chybu vznikající neexistencí proměnné takto:

Pokračování...

VBA - AutoFilter a datum (2)

AutoFilter and Date Type (VBA Excel)

Při programovém nastavení kritérií automatického filtru se objekt AutoFilter chová poněkud nepředvídatelně při proměnných s datovým formátem. Příklady dále uvedených funkcí ošetřují jak tento problém, tak nastavení filtru v běžných případech, tedy pro textové, číselné i logické hodnoty bez ohledu na jejich počet.

Pokračování...

VBA - využití Win API pro práci s INI soubory

VBA Excel - GetPrivateProfile.../WritePrivateProfile... Functions for INI Files

Pro manipulaci s INI soubory lze s výhodou použít existujících funkcí Win32 API. Často používaná sada funkcí  GetPrivateProfile.../WritePrivateProfile...  je sice již od Win 95 označována jako zastaralá a zachovávaná pouze pro zpětnou kompatibilitu s 16-bit Windows, ale doporučované přímé využití registru místo INI souborů je komplikovanější.

Číst dál...