headerbanner

VBA - ošetření chyby při testu

Error handling (VBA Excel)

 Při testování proměnné je možné zachytit chybu vznikající neexistencí proměnné takto:

On Error Resume Next
If Sheets("List1").novar = "" Then
  If Err.Number > 0 Then
    '1
    On Error GoTo 0
    Debug.Print "chyba"
    Err.Clear
  Else
    '2
    On Error GoTo 0
    Debug.Print "podmínka platí"
  End If
Else
  '3
  On Error GoTo 0
  Debug.Print "podmínka neplatí"
End If

Nebo třeba takto:

On Error Resume Next
If Sheets("List1").novar = "" And False Then
  '1 - díky "And False" se vykoná jen při chybě
  On Error GoTo 0
  Debug.Print "chyba"
  Err.Clear
ElseIf Sheets("List1").novar = "" Then
  '2
  On Error GoTo 0
  Debug.Print "podmínka platí"
Else
  '3
  On Error GoTo 0
  Debug.Print "podmínka neplatí"
End If

Druhý způsob ušetří dva řádky. Není to určitě zásadní, ale druhý případ se mi zdá přehlednější, sekce 1, 2 i 3 jsou na stejné úrovni. Je to založené na faktu, že podmínkou s "and false" může projít program jedině tehdy, pokud je deklarován pokyn k pokračování po chybě dalším řádkem  On error resume next a když se zároveň vyskytne chyba.