Pořadí ve vyhledávačích - vstupní strana

Jak posílit Pagerank klíčových stránek webu

aneb "Pagerank jako on-page faktor" čili "Hluboký nebo mělký web?"


Co upřednostnit na vstupní straně webu? Jak bude Google hodnotit, když se rozsáhlejší texty o jednotlivých tématech vnoří hloub? A má vyhledávač najít odkazy na všechny texty na první straně?

Klíčovým faktorem pro pozici ve vyhledávání na Google je samozřejmě obsah. Jeho vzájemná provázanost pomocí menu a odkazů v textu ale může obsahu pomoci i uškodit.

Hodnota stránky souvisí s počtem a kvalitou odkazů, které na ni vedou. A to nejen v rámci Internetu, ale i v rámci jediného webu. Je nanejvýš rozumné podpořit zájem vyhledávačů strukturou odkazů alespoň u vlastního webu, tedy jedním z on-page faktorů.

V tabulce je simulovaný čtyřstránkový web. Každý řádek náleží jedné stránce a jsou v něm uvedené počty odkazů na ostatní stránky.

"Pagerank" je "váha důležitosti" stránky spočítaná podle vzorce, který se všeobecně pokládá za zjednodušený model hodnocení odkazů vyhledávači. Nejde o skutečný Pagerank Googlu, ale může dát hrubou představu.

Přednastavené hodnoty v tabulce platí pro mělký web, z menu na každé straně se návštěvník dostane na kteroukoli zbývající stranu. Pro mělký web, ve kterém se každá stránka odkazuje na všechny ostatní, je váha všech stran logicky stejná.

V hlubším webu se ze vstupní strany návštěvník může dostat například jen na stránky s obecnějším popisem produktů a teprve z každé z nich například na stranu s návodem k použití.

Uvažujme hlubší web s následujícím obsahem:

  • Home - stručně o produktu 1 a produktu 2
  • Strana produktu 1
  • Strana produktu 2
  • Strana návodu k produktu 1

Návod k produktu 1 bude dostupný pouze ze strany tohoto produktu, nikoli ze vstupní strany webu nebo ze strany produktu 2. Po bude tabulka zachycovat takový web.

Váha strany 4, tedy návodu pro produkt 1, se logicky snížila, protože odkaz na ni vede pouze ze strany produktu 1. Strana produktu 2 se na ni neodkazuje, protože s ní nesouvisí.

Váha ostatních stran se naopak zvýšila. Pokud má tedy strana s návodem k produktu 1 dostatečný výskyt frází, označujících produkt 1, posílila význam "kmenové" stránky svého produktu. A návštěvník by jistě měl dříve, než dojde k návodu, vidět kmenovou stránku.

Pouhá změna menu tedy posiluje pozici ve vyhledávačích při hledání frází, vztahujících se k produktu 1. Hypotetický a velmi zjednodušený příklad ukazuje, jak hluboký web přenáší Pagerank směrem vzhůru, jak hlubší strany podporují strany na vyšší úrovni struktury.

Nastavením různých hodnot v tabulce můžete simulovat další vlivy. Například nastavíte v diagonále tabulky z levého horního rohu všude 0, a pak uvidíte, jak se projeví, když žádná stránka neodkazuje na sebe sama. Tedy když položka menu, ukazující na stránku, kde právě návštěvník je, není aktivním odkazem.

Pagerank (respektive tento "Pagerank") je samozřejmě jen jednou a nikoli zásadní položkou optimalizace. Nicméně názorně ukazuje, proč je vhodné web s více tématickými celky (typicky třeba s nabídkou více produktů) konstruovat jako "hluboký".

Model je jen teoretickou konstrukcí zachycující s nějakou pravděpodobností vliv struktury odkazů na pořadí ve vyhledávačích. Nemůže respektovat mnohé další faktory. Například - zachází Google jinak s odkazy v menu a s odkazy integrovanými do textu? Atd. atd. Jakkoli je rozvrstvení "vnitřního Pageranku" užitečné, rozhodně není postačující, ale ani nutnou podmínkou dobré pozice na Google.

Odkazů
na str.1 (home)
Odkazů
na str.2
Odkazů
na str.3
Odkazů
na str.4
Nový
"Pagerank"
Původní
"Pagerank"
Strana 1 (home)
Strana 2
Strana 3
Strana 4

© Pořadí ve vyhledávačích, newsroom.cz 2014
Google plus