headerbanner

Hostshop - pro radost Google

Hostshop v administraci při zadávání produktu nabízí kolonku "Klíčová slova". Nejsou to však ve skutečnosti klíčová slova (keywords), ale popis (description). Popis se tedy objeví v meta tagu DESCRIPTION v hlavičce HEAD a je záhodno ho vyplňovat pro každý produkt jedinečnými větami, například "Membrána pro dmychadlo Secoh. Je vhodná pro modely SLL". Jinak totiž Google "křičí", že máte stejný popis na více stránkách.

Jaký to má vliv na pořadí ve vyhledávačích těžko říci, ale jedinečné popisy každopádně nejsou mínus, jako popisy stejné. Navíc Google u odkazu ve výsledku vyhledávání zpravidla tento popis používá a "hledač" tak rovnou vidí, co je na stránce. Oproti tomu META tag KEYWORDS důležitý není, takže skutečnost, že jej Hostshop neumí nastavit pro každý produkt zvlášť, není podstatná.

desc