headerbanner

Hostshop - neztrácejte pořadí na Seznamu a Google

Autor: Petr Liška

S Hostshopem při běžném nastavení hostingu na Savaně zbytečně ztrácíte body důležité pro pořadí ve vyhledávačích. Důvodem je přednastavený identický obsah na adresách priklad.cz a www.priklad.cz. Nastavení přesměrování pro Hostshop přitom není zrovna intuitivní. Jestli přesměrování potřebujete, zjistíte nejlépe z testu v článku o pořadí ve vyhledávačích. V zásadě existují tři možnosti:

  1. Ponechat defaultní nastavení z administrace.
  2. Využít nastavení primární adresy v administraci.
  3. Použít soubor .htaccess

První možnost, tedy nainstalování shopu do adresáře přidruženého doméně domena.cz a ponechání defaultního nastavení "svázání" se subdoménou www, je velmi neštastné řešení. Nedojde totiž k přesměrování, ale podstrčení, což je zásadní prohřešek proti optimalizaci. Vyzkoušejte to třeba na kmenovém webu Hostshopu, který tím sám trpí: www.hostshop.cz, hostshop.cz. Pod oběma odkazy dostanete totožný obsah. Není to sice penalizované jako "duplicate content" jak by se mohlo zdát z rad na Google nebo z mnoha diskusí, ale zhoršuje to pozici "rozředěním" váhy odkazů, jak popisuje na Youtube Greg Grothaus.

Druhá varianta je o trochu lepší. Opět nainstalujete Hostshop do adresáře svázaného s doménou a necháte defaultní nastavení v kolonce "Svázané subdomény". Pak v administraci shopu přes volby Nastavení » Nastavení e-shopu » Parametry a loga naleznete trochu nesrozumitelnou kolonku "Primární adresa" a do ní napíšete adresu, na kterou chcete přesměrovat, tedy www.domena.cz nebo domena.cz.

Výsledkem je na první pohled správné přesměrování. JENŽE!!! Prohlížeč (a tedy i robot Google atd.) dostane místo odpovědi s číslem 301, oznamující permanentní přesměrování, odpověď 302, značící dočasné přesměrování (přesný význam najdete v testu zmíneném na začátku článku). Roboty jsou tedy nabádány, aby každý další dotaz směřovaly znovu na původní doménu. Je to jakoby pošťák po vašem přestěhování každý další dopis vždycky nejprve doručil na vaši starou adresu, před domem se pokaždé znovu a znovu chytal za nos, dal dopis zpět do brašny a nesl ho na novou adresu. 302 pošťákovi říká "dones to na novou, ale ihned na ni zapomeň", zatímco 301 znamená "cokoli má starou adresu, rovnou doručuj na novou, na starou to s sebou netahej".

Třetí možnost je zcela jednoznačná a umožní nastavit jakékoli přesměrování. Níže je podrobně popsané přesměrování z www.priklad.cz na priklad.cz. Při zadání adresy s www tedy adresa sama "přeskočí" na adresu bez www. Uživatelé se dostanou na shop z obou adres, "přeskoku" si ani nevšimnou, ale pro vás z toho plyne jedna zásadní věc - při registraci v katalozích (firmy.cz a pod.) byste měli vždy používat adresu, na kterou přesměrováváte, abyste nezdržovali vyhledávače, které na odkaz narazí. Jak to budete mít na vizitce je naproti tomu úplně jedno. (Pokud chcete použít opačné přesměrování, tedy na doménu 3. řádu s www, využijte poznámku na konci textu.)

Postup přesměrování

V administraci na savana.cz budete používat následující položky menu:

menunahore

Nejprve si zřídíme dva adresáře (logicky z menu "ADRESÁŘ"):

zapsatnewwww

Je úplně jedno, jak se budou adresáře jmenovat, jsou to jen jména na disku nesouvisející se jménem domény. První adresář se může jmenovat třeba "adr" a druhý "wwwadr" (na obrázcích budou jiná jména, ale toho si nevšímejte - kdo má pořád dělat nové print screeny, že ano...).

Následně si pro adresář "wwwadr" vytvoříme FTP účet (opět - logicky z menu FTP):

vytvoritftppripojeni

Pokud to není již hotovo, zaregistrujeme v administraci doménu domena.cz, přiřadíme jí adresář "adr" a zrušíme provázání domény se subdoménou www:

vymwww

V administraci této domény také nastavíme Hostshop jako Savana aplikaci, zároveň musíme uvést databázi, kterou jsme si předem zřídili.

U domény zřídíme subdoménu www a přiřadíme jí adresář "wwwadr". POZOR - nezapomeňte poté vstoupit do administrace této subdomény a zaškrtnout povolení souboru .htaccess.

svazani

Nyní je vše připraveno pro nastavení přesměrování. Nejprve si ale v FTP klientovi, který používáte, musíte nastavit připojení do "wwwadr". Do tohoto adresáře pak nahrajete soubor, který si můžete stáhnout.

V souboru, který se po nahrání na server musí jmenovat .htaccess, je tento text:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

 Neznamená nic jiného než že všechny dotazy na server začínající na www se přesměrují na stránky bez www.

Nyní tedy váš web vyhovuje zásadám pro optimalizaci a můžete očekávat, že ho vyhledávače posunou o kousek výš ke kýženým pozicím. Vyzkoušejte si přesměrování třeba tady.

Poznámka:
Opačné přesměrování vyžaduje obdobné kroky, tedy zřízení subdomény www a vytvoření dvou adresářů, jednoho pro doménu a jednoho pro subdoménu. Hostshop ovšem nesmíte instalovat na doménu, ale na subdoménu, tedy do www.domena.cz. Do adresáře, svázaného s doménou (domena.cz) pak vložíte soubor .htaccess:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?!www\.)(.+) [NC]
RewriteRule ^(.*) http://www.%1/$1 [R=301,NE,L]