Otestujte si, zda je váš web dobře nakonfigurován pro dosažení dobrého pořadí ve vyhledávačích.

Test www a non-www přesměrování

Význam odpovědí serveru:

Stavový kód Popis
100 Continue Klient může pokračovat v zasílání požadavku.
101 Switching Protocols Server mění protokol.
200 OK Operace proběhla bez chyby, požadavek je úspěšně splněn.
201 Created Výsledkem požadavku je nově vytvořený objekt.
202 Accepted Byl přijat asynchronní požadavek. Požadavek byl správně akceptován, odpovídající činnost se však ještě zatím nemusela provést.
204 No Content Požadavek byl úspěsný, ale jeho výsledkem nejsou žádná data pro klienta.
300 Multiple choises Požadovaný zdroj se dá získat z několika různých míst. V odpovědi se vrací seznam všech možností.
301 Moved Permanently Požadovaná adresa URL se trvale přesunula na novou adresu URL. Všechny další odkazy musí použít tuto novou URL.
302 Moved Temporarily Požadovaná adresa URL se dočasně přesunula na novou adresu URL. Všechny další odkazy mohou používat dosavadní URL.
304 Not Modified Podmíněný požadavek byl správně zpracován, dokument však od udané doby nebyl modifikován.
400 Bad Request Server nerozumí požadavku, klient jej musí opravit a poslat znovu.
401 Unauthorized Jestliže byl původní požadavek klienta anonymní, musí být nyní autentizován. Pokud už požadavek byl autentizován, pak byl přistup odepřen.
403 Forbidden Server nemůže požadavku vyhovět, autorizace nebyla úspěšná.
404 Not Found Server nenašel zadanou adresu URL.
405 Method Not Allowed Použitá metoda není přípustná pro dosažení požadovaného objektu.
406 Not Acceptable Požadovaný objekt není k dispozici ve formátu podporovaném klientem.
408 Request Timeout Klient nedokončil odesílání požadavku v časovém limitu.
410 Gone Požadovaný objekt byl trvale odstraněn.
415 Unsupported Media Type Požadavek obsahuje data v serveru neznámém formátu.
500 Internal Server Error Na serveru došlo k neočekávané chybě.
501 Not Implemented Tento požadavek server nepodporuje.
502 Bad Gateway Proxy server nebo brána obdržely od dalšího serveru neplatnou odpověď.
503 Service Unavailable Server dočasně nemůže nebo nechce zpracovat požadavek. Většinou když je přetížený nebo se provádí údržba.
505 HTTP Version Not Supported Server nepodporuje verzi HTTP v daném požadavku.