headerbanner

Lekce XSLT transformace a XML Schema validace, aneb jak v PHP vytvořit menu z XML (3)

Nyní již máme validní podkladový XML dokument. HTML kód z něj vytvoříme XSLT transformací. Podobně jako u validace, i nyní budeme potřebovat další XML soubor, tentokrát s elementy z dalšího jmenného prostoru, označovaného xsl. Elementy z tohoto jmenného prostoru používá XSLT procesor jako instrukce pro zpracování, elementy z jiného prostoru (resp. bez prostoru) zpravidla kopíruje na výstup.

XSL dokument definuje, jak naložit s elementy podkladového XML dokumentu, co pustit či přidat na výstup. Program v podstatě prochází XSL dokument a řídí se jednotlivými příkazy. První příkaz je "zachyť kořenový uzel XML dokumentu a aplikuj na něj tuto šablonu". V komentářích pak najdete popis, co XSLT procesor postupně dělá.

Všimněte si HTML elementů, například NAV. Pokud ho chcete vypisovat na výstup, musíte v XSL dokumentu vypsat otvírací i koncovou značku. XSL dokument musí být validním XML dokumentem, takže nelze tímto způsobem rovnou vypsat třeba neuzavřené HTML 5 tagy META a pod.

 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="yes" indent="yes" version="1.0" encoding="utf-8" />
 
<!-- omit-xml-declaration="yes" zabrání generování instrukce pro zpracování XML dokumentu--> 
 
<!-- generuje výstup bez zbytečných mezer-->
<xsl:strip-space elements="*"/>
 
 
<!--zachytí kořen (ne uzel, ale kořen - tedy před prvním uzlem dokumentu) -->
<xsl:template match="/" >
  <!--když existují nějaké položky menu, pracuj, jinak nedělej nic -->
  <xsl:if test="/menu/menugroup/menuitem/*">
   <!--hledej template pro první dítě kořenu (nejvyšší uzel), tedy pro menu -->
   <xsl:apply-templates />
  </xsl:if> 
</xsl:template>
 
<!--předcházející příkaz apply-templates míří sem na nejvyšší uzel -->
<xsl:template match="menu" > 
  <nav> <!--vypíše startovací tag pro HTML 5 (uzavře do tagu celé menu) -->
  <!--hledej template pro dítě menu, tedy pro menugroup -->
  <xsl:apply-templates >
  <xsl:with-param name="level" select="0" />
  </xsl:apply-templates >
  </nav><!--uzavře menu (díky předchozímu apply-templates se toto vypíše až po projití celého stromu xml dokumentu) -->
</xsl:template>
 
<xsl:template match="menugroup" > 
 <xsl:param name="level" /> 
 <ul> <!--vypíše začátek menu nebo podmenu - vždy uzavřeno v ul -->
 <!--následné apply-templates bude hledat template pro dítě menugroup, tedy pro menuitem -->
 <!--pokud bychom potřebovali pomocí tříd označit i úroveň menu,-->
 <!--pomohl by nám parametr level, který ovšem nakonec nepoužiji,-->
 <!--je zde jen pro ukázku vytvoření a předávání parametrů -->
 <xsl:apply-templates >
  <!--nyní bude parametr level definován v těle elementu with-param, -->
  <!--a to pomocí xsl:value-of, -->
  <!--v jednodušších případech lze definovat v atributu select -->
  <xsl:with-param name="level"> 
    <xsl:choose>
     <!--když je otcem tohoto elementu element menu, -->
     <!-- jde o nultou úroveň, jinak zvyš o jedničku -->
     <xsl:when test="name(..)='menu'">
      <xsl:value-of select="0"/>
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
      <xsl:value-of select="$level+1"/>
     </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
  </xsl:with-param>
  </xsl:apply-templates ><!--v tomto okamžiku aplikuj další template -->
 </ul>
</xsl:template>
 
<xsl:template match="menuitem" >
 <!--parametr předaný z vyšší úrovně musí být deklarovaný na začátku template -->
 <xsl:param name="level"/>
 <!--hledej template pro elementy uvnitř elementu menuitem -->
 <!--taková template bude nalezena jen pro inanchor -->
 <!--pro ostatní nalezne obecnou template *, která nevypíše nic -->
 <!--elementy url, title a ostatní nebudou tedy vypisovány -->
 <xsl:apply-templates >
  <!--předej dále úroveň menu (ve výstupu nakonec není použita, je to jen ukázka) -->
  <xsl:with-param name="level" select="$level" />
  <!--předej dále parametr označující že to není první položka menu ve skupině menugroup -->
  <!--parametr obsahuje předchozí menuitem ve stejné menugroup, takže když jde o první menuitem -->
  <!--zůstane prázdný a pak ho můžeme testovat - pro prázdný vložíme class="first"-->
  <xsl:with-param name="nofirst" select="preceding-sibling::menuitem[1]" />
  <!--obdoba předchozího, je prázdný když jde o poslední menuitem-->
  <xsl:with-param name="nolast" select="following-sibling::menuitem[1]" />
 </xsl:apply-templates >
</xsl:template>
 
<!--nejdůležitější šablona-->
<!--položka inanchor zvolena proto, že nesmí být prázdná-->
<!--ostatní (title atd.) mohou úplně chybět,-->
<!-- pak je tento element menuitem jen oddělovačem, nikam neodkazuje -->
<xsl:template match="inanchor" >
 <xsl:param name="level" /> <!--nevyužívá se -->
 <xsl:param name="nofirst"/>
 <xsl:param name="nolast"/>
 <li> <!--otvírací značka - bude vždy, i když uvnitř nemusí být tag A -->
  <!--když jsem v první menuitem ve skupině menugroup, nastavím class (může se hodin pro design) -->
  <xsl:if test="not($nofirst)"> 
   <xsl:attribute name="class">
    <xsl:value-of select="'first'" />
   </xsl:attribute>
  </xsl:if> 
  <!--když jsem v poslední menuitem ve skupině menugroup, nastavím class (může se hodin pro design) -->
  <xsl:if test="not($nolast)"> 
   <xsl:attribute name="class">
    <xsl:value-of select="'last'" />
   </xsl:attribute>
  </xsl:if>
  <!-- obsah LI podle toho, zda má obsahovat A nebo ne -->
  <xsl:choose>
   <!-- když v je menuitem neprázdný element url -->
   <xsl:when test="normalize-space(../url)">
    <a> <!-- počáteční značka tagu A -->   
      <xsl:attribute name="href">
      <!-- obsah atributu href, k němu přidána koncovka .html -->
      <xsl:value-of select="../url" /><xsl:value-of select="'.html'" />
     </xsl:attribute>
     <!-- hledej template pro dítě elementu inanchor -->
     <!-- ale jelikož dítětem je pouze text, vypíše tento text -->
     <xsl:apply-templates /> 
    </a><!-- uzavři tag -->
   </xsl:when>
   <!-- v opačných případech, když je url prázdné - bude to neodkazující oddělovač -->
   <xsl:otherwise>
     <!-- hledej template pro dítě elementu inanchor -->
     <!-- ale jelikož dítětem je pouze textový obsah, nehledá šablonu a vypíše tento text -->
     <xsl:apply-templates />
   </xsl:otherwise>
  </xsl:choose>
 </li><!-- uzavři tag LI -->
</xsl:template>
 
<!-- pokud by neexistovala následující šablona pro všechny elementy, -->
<!-- které nemají vlastní šablonu (respektive nejsou zachyceny pomocí match=...) -->
<!-- pak by se vypsaly obsahy těchto elementů -->
<!-- například TITLE, DESC atd. -->
<xsl:template match="*" />
</xsl:stylesheet > 
 

Nyní musíme nějak "spárovat" XSL a vstupní XML, abychom dostali výstup. To opět provedeme pomocí PHP skriptu. Všimněte si, že objekty třídy DOMDocument vytváříme z obou souborů, jak XML, tak XSL. XSL je totiž platný XML dokument.

 
<?php
$xml = new DomDocument();
$xml->load("data_ini.xml", 
   LIBXML_NOENT|LIBXML_DTDLOAD|LIBXML_DTDATTR);
 
 
$xsl = new DomDocument();
$xsl->load("menu.xsl", 
   LIBXML_NOENT|LIBXML_DTDLOAD|LIBXML_DTDATTR);
 
$proc = new xsltprocessor();
$proc->importStylesheet($xsl);
echo $proc->transformToXML($xml);
 

Menu máme hotové, ale proč tolik práce, když jsme to mohli mít dávno ručně? Nebylo to jen kvůli pochopení XSLT. Jak s využitím uvedeného generovat kostru jednoduchého statického webu, uvidíte dále.